Jak se stát opravdu dobrým freediverem?

Co vás napadne, když se řekne dobrý freediver?

Možná to bude někdo, kdo má fyzickou i mentální odolnost, má teoretické základy, dobrou techniku plavání a léty nabité zkušenosti? Ve zkratce někdo, kdo se potápí už dlouho, potápí hluboko a dlouho tam vydrží?

Většina lidí to tak má. Dokazuje to můj malý experiment s ChatGPT, kdy jsem se ho zeptal, co dělá dobrého freedivera. ChatGPT v zásadě udělal rešerši běžně dostupných výseldků vyhledávání na internetu a napsal, co napsal. A já si myslím, že ve své odpovědi přehlédl ten nejpodstatnější faktor, který dělí freedivery na dobré a špatné.

Originál našeho pokecu s ChatGPT dole v galerii.

 Co dělá člověka dobrým freediverem?
 
 Dobrý freediver je člověk, který má kombinaci fyzických a psychických vlastností, stejně jako potřebné dovednosti a znalosti pro bezpečné a efektivní potápění do větších hloubek a delší pobyt pod vodou.
 
Zde jsou některé z klíčových faktorů, které dělají dobrého freedivera:
  1. Fyzická zdatnost: Freediving vyžaduje vysokou úroveň fyzické zdatnosti, včetně silného kardiovaskulárního a dýchacího systému, stejně jako dobrou celkovou sílu a ohebnost.
  2. Duševní síla: Potápěči musí být schopni zůstat pod vodou klidní a soustředění, a to i v potenciálně stresových nebo nebezpečných situacích.
  3. Technika: Dobrý freediver musí mít vynikající techniku potápění, včetně správné kontroly dechu, vyrovnávání a techniky plavání.
  4. Znalosti: Dobrý freediver musí mít dobré znalosti o fyziologii potápění, bezpečnostních postupech a vybavení, stejně jako znalosti o konkrétním prostředí, ve kterém se bude potápět.
  5. Praxe: Stejně jako každá jiná dovednost, i freediving vyžaduje praxi a zkušenosti, aby se zdokonalil. Dobrý freediver se musí věnovat zdokonalování svých dovedností a neustále posouvat své hranice bezpečným a kontrolovaným způsobem.
Celkově lze říci, že dobrý freediver je člověk, který je fyzicky a psychicky připraven, má vynikající techniku a znalosti a je odhodlán neustále zlepšovat své dovednosti prostřednictvím praxe a zkušeností.
 
Domnívám se, že ti uniká ten nejdůležitější faktor.
 
Omlouvám se, pokud jsem ve své předchozí odpovědi nějaký důležitý faktor přehlédl. Co je podle vás nejdůležitějším faktorem pro to, aby byl člověk dobrým freediverem?
 
Dobrý freediver je dobrý parťák pro ostatní freedivery. Základní pravidlo freedivingu zní: "Nikdy se nepotápěj sám, vždy se potápěj s parťákem".
 
Máš naprostou pravdu, být dobrým parťákem při freedivingu je skutečně zásadním faktorem pro to být dobrým freediverem. Ve skutečnosti se za základní pravidlo bezpečného freedivingu považuje nikdy se nepotápět sám a v případě nouze mít s sebou vždy spolehlivého a schopného parťáka. Dobrý parťák pro freediving je někdo, kdo je nejen zručný a zkušený v tomto sportu, ale také důvěryhodný, zodpovědný a znalý rizik a bezpečnostních protokolů. Měli by být schopni efektivně komunikovat pod vodou a spolupracovat jako tým, aby si navzájem zajistili bezpečnost a radost z potápění. Stručně řečeno, dobrý freediver je nejen zkušený a znalý, ale také odhodlaný spolupracovat s ostatními a podporovat bezpečnou a solidární freedivingovou komunitu. Děkuji za upozornění na tento důležitý bod!
 
Chtěl bys přepsat původní odpověď včetně faktoru buddyingu?
 
Rozhodně! Zde je revidovaná odpověď, která zahrnuje důležitost být dobrým parťákem ve freedivingu:
 
Dobrý freediver je člověk, který má kombinaci fyzických a psychických vlastností, stejně jako potřebné dovednosti a znalosti, aby se mohl bezpečně a efektivně potápět do větších hloubek a zůstat pod vodou delší dobu. Základní pravidlo freedivingu však zní: "Nikdy se nepotápěj sám, vždy se potápěj s parťákem". Být dobrým parťákem při freedivingu je proto základním faktorem pro to, abyste byli dobrými freedivery.
 
Dobrý parťák pro freediving je někdo, kdo je nejen zručný a zkušený v tomto sportu, ale také důvěryhodný, zodpovědný a znalý rizik a bezpečnostních protokolů. Měli by být schopni efektivně komunikovat pod vodou a spolupracovat jako tým, aby si navzájem zajistili bezpečnost a radost z potápění.
 
Dobrý freediver musí mít také vynikající techniku potápění, včetně správného ovládání dechu, vyrovnávání a techniky ploutví, a musí dobře rozumět fyziologii potápění, bezpečnostním postupům a vybavení, stejně jako znát konkrétní prostředí, ve kterém se bude potápět. Klíčovým faktorem je také fyzická zdatnost, protože freediving vyžaduje vysokou úroveň fyzické zdatnosti, včetně silného kardiovaskulárního a dýchacího systému, jakož i dobrou celkovou sílu a pružnost. Důležitá je také psychická síla a disciplína, protože potápěči musí být schopni zůstat pod vodou klidní a soustředění, a to i v potenciálně stresujících nebo nebezpečných situacích.
 
A konečně, jako každá dovednost, i freediving vyžaduje praxi a zkušenosti, aby se zdokonalil. Dobrý freediver se musí věnovat zdokonalování svých dovedností a neustále posouvat své hranice bezpečným a kontrolovaným způsobem a zároveň být dobrým parťákem ostatním freediverům a podporovat bezpečnou a solidární freedivingovou komunitu.A o tom to z mého pohledu celé je. Spousta lidí se zaměřuje pouze na faktory, které vyjmenoval ChatGPT.
Když ChatGPT prohledal internet, našel, co našel, a to použil do své odpovědi.
A to je vlastně maličko alarmující. Protože se tak málo mluví o důležitostí parťáctví při freedivingu, že to ChatGPT "přehlédl".
 Když jsem byl naposled v Y-40, viděl jsem na vedlejším laně tři Slovince. Jeden se vydýchával po ponoru u kraje bazénu a měl hlavu nad vodou. Druhý relaxoval před ponorem, hlavu nad vodou, oči přivřené, pohled do prázdna. Třetí se vynořoval ze dna Y-40 s monoploutví s velmi nepěknou technikou. Upřímně jsem pochyboval, že to dá. Jeho "parťáci" mu nevěnovali vůbec žádnou pozornost. Když jsme se jich zeptali, kdo ho jistí, dozvěděli jsme se, že "se potápějí už 15 let a že to není potřeba".
 
Všichni tři dělali opakovaně ponory na dno. Jeden nebo dva z nich tam obvykle i chvíli čekali (hang). Měli poměrně dlouhé časy ponorů. Nulový buddy system.
 
Byli to dobří freediveři?
 
Z mého pohledu moc ne.
 
 
Kdo je dobrý řidič?
Ten, který dokáže nejrychleji projet závodní okruh, nebo ten, který dokáže sebe i svou rodinu vozit roky bez nehod?
Bez pochyby oba... jde o to, kam směřujete a jaké máte priority.

Úmrtnost při freedivingu

Freediving by mohl být velmi bezpečný sport. 

Přesto statistiky úmrtí nejsou úplně lichotivé. V Americe zemře každoročně cca 1 z 500 freediverů. Po base jumpingu je to jeden z nejsmrtelnějších sportů.

A nejsou to extrémní sportovci podavající takřka nadlidské výkony, kteří tvoří tyhle statistiky. Závodní freediving provozují extrémě dobře trénovaní jedinci pod dohledem nejlepších safety potápěčů s týmem lékařů na povrchu.

Tyhle statistiky tvoří rekreační freediveři. Tedy lidi jako my. 

Je to proto, že lidi podceňují důležitost parťáctví, přeceňují vlastní síly a možná se až příliš spoléhají na svoje vybavení.

 

Freedive Praha: naše priority

Jsou dvě základní pravdila, které vás budeme učit už od prvního kurzu:
 
1) Šťastný ponor
a
1) Vždycky s parťákem
 
 
Proč mají obě pravidla "1)"? Protože jsou obě stejně důležitá. Je to primární a sekundární prevence. 
Podobně jako v autě: primární prevence je řídit se dopravními předpisy, jezdit čitelně a opatrně.
Sekundární prevence je zapnout si pás, když sedám do auta. Protože být opatrný někdy prostě nestačí.

 
Šťastný ponor je ponor, který začíná i končí úsměvem. Ponor, který se vám celou dobu líbí. Ponor, který je uvnitř komfortní zóny, bez stínnu pochybností, zda to zvládnete v pohodě na hladinu nebo ne. Protože kdykoli vstupujete do říše pod hladinou, jste plně odpovědní za to, abyste se vrátili v pořádku zpět do světa nad hladinou. 
 
Parťák je člověk, který umí jistit a dává na vás během vašeho ponoru pozor. Parťák má natrénováno a ví, že vás snadno dokáže vytáhnout minimálně z deseti metrů, ať má nebo nemá ploutve. Ale správný parťák ploutve má. Protože je to bezpečnější. A taky ví, co s vámi má dělat na hladině, umí vás dotáhnout na břeh nebo na loď, zná číslo na záchranku a umí vás resuscitovat, dokud záchranka nedorazí, kdyby to bylo potřeba. Parťák je člověk, kterému můžete důvěřovat.
 
 
Pokud je vaší prioritou potápět se co nejhlouběji a vydržet tam co nejdéle,
pokud chcete dojít až na samou hranici svých fyzických i psychických možností,
zvolte si, prosím, sportovně zaměřenou freedivingovou školu. Jsou školy, které se tomu intenzívně věnují.
My se věnujeme potápění pro radost a na pohodu.

 
U nás vás budeme nejprve učit, jak se potápět bez ploutví, abyste uměli používat vlastní tělo.
Od začátku vás budeme učit dělat freediving tak, aby nedocházelo k nehodám.
Budeme vás trénovat, jak někoho zachránit v mělké i hluboké vodě bez ploutví i s ploutvemi, kdyby to náhodou bylo někdy potřeba.
A budeme to trénovat často a intenzívně, na každém výletě, na každé expedici.
Aby bylo vaš potápění bezpečné pro vás, ale i pro všechny kolem.
 
 
Dobrý freediver je freediver, který se potápí bezpečně a zároveň je dobrým parťákem pro ostatní freedivery.
 
Výkonové metry ani minuty v mých očích z nikoho dobrého freedivera nedělají, ačkoli jistě vzbuzují zasloužený respekt.
 
Dobrého freedivera poznáte podle toho, že je parťák, se kterým je radost se potápět.
 
Člověk u kterého máte jistotu, že na vás dává celou dobu pozor a zachrání vás, kdyby to bylo potřeba.
 
 
Chceš-li se potápět bezpečně a být dobrým parťákem pro ostatní freedivery, vítej ve Freedive Praha. 
Bude nám potěšením potápět se s tebou.
 
 
 
Honza Bareš